รูปแบบธุรกิจ ก่อนจะทำธุรกิจ “B2B” หรือ “B2C” ต่างกันอย่างไร

รูปแบบธุรกิจ ก่อนจะทำธุรกิจเราควรต้องเศึกษารูปแบบการทำธุรกิจทั้ง 2 โมเดลนี้ เพื่อความเข้าใจสำหรับมือใหม่นะครับ และต้องถามตัวเองว่า เราชอบ รูปแบบธุรกิจ ไหนแล้วเริ่มลงมือทำได้เลย http://loveballclub.com

Continue Reading