Forex คืออะไรเล่นแล้วรวยจริงหรือเปล่า หลักการเริ่มต้นง่ายๆ

Forex ย่อมาจาก “Foreign exchange market” หรือที่เรียกันในภาษาของนักลงทุนสั่นๆว่า FX ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก Forex เป็นตลาดที่ให้นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจ เข้ามาเก็งกำไรค่าเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตัวนักลงทุนเอง

Continue Reading